Auk Smart NDVI Camera Selection

Auk 0 8MPix Rolling Shutter
Auk 3 High Performance 8MPix Rolling Shutter
Auk 3E 8MPix Greenhouse Camera
Auk0S 1.2 MPix Global Shutter
Auk3 High Performance 1.2 MPix Global Shutter